zAzQ42,134

zAzQ has won 2,171 Achievements in 72 games

Registered on 29 Mar 16 | Last visited 01 Nov 16 | Last scanned today at 14:34 by TSA Scanner 7

Nov18
zAzQShellShock Live
zAzQ won 3 Achievements in ShellShock Live for 84 points
zAzQShellShock LiveDedicated achievementzAzQ won the Dedicated achievement in ShellShock Live for 23 points
zAzQShellShock LiveVictor achievementzAzQ won the Victor achievement in ShellShock Live for 31 points
Nov11
Nov10
Nov07
zAzQGolf With Your Friends
zAzQ won 2 Achievements in Golf With Your Friends for 116 points
Nov02
zAzQSpeedRunners
zAzQ won 2 Achievements in SpeedRunners for 42 points
Oct31
zAzQSpeedRunners
zAzQ won 2 Achievements in SpeedRunners for 52 points
Oct27
zAzQSpeedRunners
zAzQ won 3 Achievements in SpeedRunners for 69 points
Oct25
zAzQSpeedRunnersStrike! achievementzAzQ won the Strike! achievement in SpeedRunners for 24 points
Oct24
zAzQSpeedRunners
zAzQ won 5 Achievements in SpeedRunners for 85 points
Oct23
zAzQSpeedRunners
zAzQ won 2 Achievements in SpeedRunners for 23 points
zAzQSpeedRunnerszAzQ started the game SpeedRunners
Oct20
zAzQBloody Trapland
zAzQ won 2 Achievements in Bloody Trapland for 46 points
Oct18
Oct17
Oct16
Oct15
Oct14
zAzQBloody Trapland
zAzQ won 4 Achievements in Bloody Trapland for 50 points
zAzQBloody TraplandzAzQ started the game Bloody Trapland
Oct11
Oct09
zAzQGolf With Your Friends
zAzQ won 2 Achievements in Golf With Your Friends for 28 points
Oct06
zAzQGolf With Your FriendszAzQ started the game Golf With Your Friends
Sep28
zAzQLYNE
zAzQ won 31 Achievements in LYNE for 485 points
zAzQLYNEAll Sets Complete achievementzAzQ won the All Sets Complete achievement in LYNE for 18 points
zAzQLYNE
              Secret AchievementzAzQ won the Secret Achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEDaily - 1 achievementzAzQ won the Daily - 1 achievement in LYNE for 13 points
zAzQLYNEDaily - 3 achievementzAzQ won the Daily - 3 achievement in LYNE for 15 points
zAzQLYNEDaily - 5 achievementzAzQ won the Daily - 5 achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEDaily - 10 achievementzAzQ won the Daily - 10 achievement in LYNE for 17 points
zAzQLYNEA new look achievementzAzQ won the A new look achievement in LYNE for 13 points
zAzQLYNEComplete C achievementzAzQ won the Complete C achievement in LYNE for 12 points
zAzQLYNEComplete D achievementzAzQ won the Complete D achievement in LYNE for 13 points
zAzQLYNEComplete E achievementzAzQ won the Complete E achievement in LYNE for 13 points
zAzQLYNEComplete F achievementzAzQ won the Complete F achievement in LYNE for 14 points
zAzQLYNEComplete G achievementzAzQ won the Complete G achievement in LYNE for 14 points
zAzQLYNEComplete H achievementzAzQ won the Complete H achievement in LYNE for 15 points
zAzQLYNEComplete I achievementzAzQ won the Complete I achievement in LYNE for 15 points
zAzQLYNEComplete J achievementzAzQ won the Complete J achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete K achievementzAzQ won the Complete K achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete L achievementzAzQ won the Complete L achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete M achievementzAzQ won the Complete M achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete N achievementzAzQ won the Complete N achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete O achievementzAzQ won the Complete O achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete P achievementzAzQ won the Complete P achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete Q achievementzAzQ won the Complete Q achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete R achievementzAzQ won the Complete R achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete S achievementzAzQ won the Complete S achievement in LYNE for 16 points
zAzQLYNEComplete T achievementzAzQ won the Complete T achievement in LYNE for 17 points
zAzQLYNEComplete U achievementzAzQ won the Complete U achievement in LYNE for 17 points
zAzQLYNEComplete V achievementzAzQ won the Complete V achievement in LYNE for 17 points
zAzQLYNEComplete W achievementzAzQ won the Complete W achievement in LYNE for 18 points
zAzQLYNEComplete X achievementzAzQ won the Complete X achievement in LYNE for 18 points
zAzQLYNEComplete Y achievementzAzQ won the Complete Y achievement in LYNE for 18 points
zAzQLYNEComplete Z achievementzAzQ won the Complete Z achievement in LYNE for 18 points

RSS feed Recent Achievements

Dedicated in ShellShock Live

Dedicated23

Play 500 rounds in ShellShock Live

 • Unlocked by 117 tracked gamers (20% - TSA Ratio = 2.26) 579  
Victor in ShellShock Live

Victor31

Win 500 rounds in ShellShock Live

 • Unlocked by 60 tracked gamers (10% - TSA Ratio = 3.15) 579  
Mass Murderer in ShellShock Live

Mass Murderer30

Destroy 500 enemy tanks in ShellShock Live

 • Unlocked by 64 tracked gamers (11% - TSA Ratio = 3.02) 579  
 

zAzQ's Recent Games

SpeedRunners

SpeedRunners294

3.9 from 49 votes

15 achievements out of 29 won | 1,972 tracked gamers have this game | Last achievement 25 Oct 17

Bloody Trapland

Bloody Trapland202

3.6 from 6 votes

11 achievements out of 29 won | 450 tracked gamers have this game | Last achievement 14 Oct 17

Golf With Your Friends

Golf With Your Friends794

4.1 from 45 votes

31 achievements out of 32 won | 1,530 tracked gamers have this game | Last achievement 06 Oct 17