Hide feed

Nov25
Nov21
Nov20
WapTackRegisteredWapTack has just registered on TrueSteamAchievements
Nov19
Nov18
WapTackBatman: Arkham Asylum Game of the Year EditionWapTack won 16 Achievements in Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition for 183 points
Nov08
Nov04
Nov03
Nov02
WapTackBaldur's Gate 3WapTack won 2 Achievements in Baldur's Gate 3 for 32 points
Oct31
WapTackBaldur's Gate 3WapTack won 3 Achievements in Baldur's Gate 3 for 51 points
Oct29
Oct28
WapTackBaldur's Gate 3WapTack won 2 Achievements in Baldur's Gate 3 for 23 points
Oct27
May31
May30
WapTackNo Man's SkyWapTack won 2 Achievements in No Man's Sky for 23 points
May29
WapTackNo Man's SkyContact achievementWapTack won the Contact achievement in No Man's Sky for 11 points
May27
May26
WapTackNo Man's SkyWapTack won 3 Achievements in No Man's Sky for 34 points
Hide ads

Recent Achievements

WapTack's Recent Games

Dragon's Dogma: Dark Arisen

86/1,46570/5907/59

Dragon's Dogma: Dark Arisen
Baldur's Gate 3

262/1,318180/54018/54

Baldur's Gate 3
Hide ads