Godfrey41,844Australia

Godfrey has won 2,732 Achievements in 187 games

Registered on 16 Jan 16 | Last visited 19 Jul 17 | Last scanned yesterday at 17:06 by TSA Scanner 6

Nov19
Nov18
Nov15
Nov14
Nov13
GodfreyAssassin's Creed Origins
Godfrey won 2 Achievements in Assassin's Creed Origins for 26 points
Nov12
Nov11
Nov08
GodfreyAssassin's Creed Origins
Godfrey won 2 Achievements in Assassin's Creed Origins for 24 points
Nov07
Nov06
Nov05
Oct22
Oct21
Oct20
Oct18
Oct17
Oct16
Oct15
Oct14
Oct13
Oct11
Jul15
GodfreyBayonetta
Godfrey won 5 Achievements in Bayonetta for 97 points
Jul14
GodfreyFinal Fantasy IXGodfrey started the game Final Fantasy IX
Jun29
GodfreyBayonetta
Godfrey won 2 Achievements in Bayonetta for 37 points
Jun28
GodfreyBayonetta
Godfrey won 7 Achievements in Bayonetta for 118 points
Jun27
GodfreyBayonetta
Godfrey won 4 Achievements in Bayonetta for 62 points
Jun25
GodfreyBayonettaGodfrey started the game Bayonetta

RSS feed Recent Achievements

Secret Achievement in Assassin's Creed Origins

Secret Achievement15

Continue playing to unlock this achievement. (Secret) in Assassin's Creed Origins

  • Unlocked by 95 tracked gamers (44% - TSA Ratio = 1.53) 214  
Secret Achievement in Assassin's Creed Origins

Secret Achievement17

Continue playing to unlock this achievement. (Secret) in Assassin's Creed Origins

  • Unlocked by 77 tracked gamers (36% - TSA Ratio = 1.69) 214  
Secret Achievement in Assassin's Creed Origins

Secret Achievement18

Continue playing to unlock this achievement. (Secret) in Assassin's Creed Origins

  • Unlocked by 65 tracked gamers (30% - TSA Ratio = 1.85) 214  
 

Godfrey's Recent Games

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins441

5.0 from 4 votes

31 achievements out of 50 won | 214 tracked gamers have this game | Last achievement 07 Nov 17

Dynasty Warriors 8: Empires

Dynasty Warriors 8: Empires10

4.0 from 3 votes

1 achievement out of 48 won | 45 tracked gamers have this game | Last achievement 22 Oct 17

Middle-earth: Shadow of War

Middle-earth: Shadow of War387

4.1 from 7 votes

30 achievements out of 52 won | 425 tracked gamers have this game | Last achievement 11 Oct 17